REKRYTERING

Med vår långa erfarenhet i ledande positioner och rekrytering utgår vi från ert behov i rekryteringsprocessen. Tillsammans hittar vi en skräddarsydd lösning som skapar värde för er när ni tillför kompetens till ert företag. Full betalning bara när du blir nöjd.

 • Great Group är specialiserade pårekrytering av personer i ledande befattning och personer i försäljningsroller.

 • Utmaningen är attdessa personers framgång till stor del bygger på rätt attityd, motivation, mental inställning och uthållighe

 • Genomskräddarsydda rekryteringsprocesser säkrar vi kandidaten med tillförd kompetensutveckling och coaching ända fram till ett halvår in i anställningen.

 • Vår process inleds med aktiv search i Great Groupsomfattande nätverk av kandidater.

 • I vår prismodell har ni som kund ett fast pris och betalar 50% vid signerat anställningsavtal och resterande 50% sex månader därefter.

 • Second opinion

  När ni har egna interna eller externa kandidater som ni önskar få en fördjupad bedömning av så genomför vi djupintervju och relevant testning samt ger er återkoppling och bedömning utifrån er kravprofil. Vi dokumenterar och genomför återkoppling för att ge er bästa möjliga beslutsunderlag.

 • Short list

  I de fall du som kund vill driva processen själv och endast vill ha hjälp med att hitta ytterligare kvalificerade kandidater så levererar vi tjänsten short list. Vi tar fram kravprofil i samråd med dig för att på mest träffsäkra sätt hitta önskvärda kandidater. Vi kontaktar kandidater och säkerställer kompetens och intresse för rollen. Därefter lämnar vi över rekryteringsprocessen till dig som kund. Våra konsulter är black belt-certifierade i searchmetodik och hittar med säkerhet de kandidater du söker.

Intressant? boka gärna ett möte…