Det digitala affärslandskapet

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och det måste vi förhålla oss till. Digitaliseringen ändrar våra beteenden, samhället och affärslandskapet i grunden. Den utvecklingen som pågår slår tvärs igenom traditionella verksamheter och alla utmanas.
Är du och din verksamhet redo att möta framtidens utmaningar?
Under en heldag diskuterar vi vad digitaliseringen innebär och vilka anpassningar du måste göra för dig, din organisation och din affär.
Den stora förändring som digitaliseringen för med sig sätter stora krav på dig och din affär och de anpassningar som måste göras. Ansvaret och arbetet går inte att lämna över helt till en ansvarig, specifik avdelning eller extern resurs. Alla måste förstå och vara med och förändra för att vinna morgondagens affär.
Digital transformation
Digitalisering handlar om att anpassa sin verksamhet och sin affär för framtiden.
  • Den 4:e revolutionen – vad innebär det? Vi förklarar krafterna bakom.
  • Vad krävs för en digital omställning av din affär? Vi ger dig en helhetsbild.
Kunden viktigare än någonsin
Kundupplevelse blir viktigare än pris och produkt.
  • När kunden sätter agendan
  • Metoder för att förstå och involvera kunden
Morgondagens organisation
Den hierarkiska, toppstyrda och funktionsorienterade organisationen fungerar inte i en snabbföränderlig och icke-linjär värld.
  • Att leda i en digital och komplex värld
  • Att går från tradition till innovation
  • Kulturen och medarbetarna är avgörande för att klara förändring
  • Vilken kompetens behövs när tekniken gör vårt jobb?
  • Modet att misslyckas och se misslyckanden som lärdomar.
Kursledare är Magdalena Green, digital strateg och Cissi Sandqvist säljutvecklare.

Utbildningen ”Det digitala affärslandskapet” genomförs den 21/11 mellan 09.00-16.00  på Handelskammaren i Norrköping. Utbildningen kan även beställas företagsanpassad hos er alternativt i våra lokaler. Kontakta oss så hittar vi en form och ett tillfälle som passar just er.

KURSLEDARE
Cissi Sandqvist

I dag säljchef på Gaia places, med hela Europa som arbetsfält. Mångårig erfarenhet från sälj/KAM och digitaliseringsprocesser.

KURSLEDARE
Magdalena Green

Digital strateg som är underkonsult och utbildare i Great Group  – och med flera stora digitaliseringsprojekt på sitt CV.  Blir kursens givna källa till den moderna social kommunikationen – när, hur och varför ska den vara en del av ert bolag.

Mattias Wahlberg

Mikael Weléen

Cecilia Sandqvist