Förbättrad kommunikation

Färgspråket ger en bättre kommunikation och en ökad förståelse för varandra.

För att vara framgångsrikt som företag räcker det inte med att ha yrkeskunniga chefer och medarbetare. Man måste dessutom kunna samarbeta, d.v.s. ha förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.

Vi uppfattar saker olika. Genom att förstå hur vi själva och andra fungerar kan vi lära oss kommunicera med varandra på bästa sätt.

“Kommunikation med färger” lär deltagarna att undvika missförstånd och få det roligare tillsammans. Till grund ligger DISC-teorin, utvecklad av Dr. William Moulton Marston. DISC är ett av världens mest använda analysverktyg och förklarar varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Med hjälp av färger (färgspråket) belyses starka och svaga sidor i mötet med andra.

Genom att göra en personlig beteendestilsanalys (Pussel DISC) får deltagaren en ökad förståelse för sin egen beteendestil, sina styrkor och förbättringsområden och för hur de kan kommunicera mer effektivt med sina medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

“Kommunikation med färger” är effektivt för såväl individuell utveckling som för grupputveckling och passar mycket bra på kickoffer, ledarkonferenser, avdelningskonferenser och säljkonferenser.

Utbildningen “Förbättrad kommunikation” genomförs mellan 08.00-12.00 på Handelskammaren i Norrköping. Utbildningen kan även beställas företagsanpassad hos er alternativt i våra lokaler. Kontakta oss så hittar vi en form och ett tillfälle som passar just er.

KURSLEDARE
Cissi Sandqvist

I dag säljchef på Gaia places, med hela Europa som arbetsfält. Mångårig erfarenhet från sälj/KAM och digitaliseringsprocesser.

Mattias Wahlberg

Mikael Weléen

Cecilia Sandqvist