Leda med färger

En bra ledare ska kunna kommunicera med rätt attityd och på sina medarbetares villkor.

 

I tider av ökad komplexitet, snabbare tempo och global utveckling har kravet på effektivare kommunikation blivit alltmer påtagligt. Om du vill att såväl individen som gruppen ska utvecklas och ta större ansvar handlar det om att vinna över hjärtan och sinnen samt att kunna möta skiftande attityder och olika beteenden.

Leda med färger ger dig ökad medvetenhet om din omgivnings likheter och olikheter.
Genom denna ökade förståelse för hur du skall bemöta olika människor får du sedan större förtroende från din omgivning. Konsten att utnyttja olikheterna lockar fram det bästa ur varje enskild medarbetare.

Utbildningen “Leda med färger” genomförs den 25/11 mellan 09.00-16.00 på Handelskammaren i Norrköping. Utbildningen kan även beställas företagsanpassad hos er alternativt i våra lokaler. Kontakta oss så hittar vi en form och ett tillfälle som passar just er.

KURSLEDARE
Cecilia Sandqvist

I dag säljchef på Gaia places, med hela Europa som arbetsfält. Mångårig erfarenhet från sälj/KAM och digitaliseringsprocesser.

Mattias Wahlberg

Mikael Weléen

Cecilia Sandqvist