REKRYTERING

Med vår långa erfarenhet i ledande positioner och rekrytering utgår vi från ert behov i rekryteringsprocessen. Tillsammans hittar vi en skräddarsydd lösning som skapar värde för er när ni tillför kompetens till ert företag.

  • Great Group är specialiserade på rekrytering av personer i ledande befattning och personer i försäljningsroller.

  • Utmaningen är att dessa personers framgång till stor del bygger på rätt attityd, motivation, mental inställning och uthållighet.

  • Genom skräddarsydda rekryteringsprocesser säkrar vi kandidaten med tillförd kompetensutveckling och coaching ända fram till ett halvår in i anställningen.

  • Vår process inleds med aktiv search i Great Groups omfattande nätverk av kandidater.

  • I vår prismodell har ni som kund ett fast pris och betalar 50% vid signerat anställningsavtal och resterande 50% sex månader därefter.

REKRYTERING

I vår unika rekryteringsprocess tar vi ansvar från första kundmöte till dess att kandidaten levererar i sin roll. Vi driver processen från behovsanalys och kompetenssäkrar kandidaten. Det innebär att vi förutom arbetet med en gedigen rekryteringsprocess tillsammans med dig som kund tar fram introduktionsplan och målsätter rollen för att säkra kandidaten sex månader in i anställningen. Vi träffar dig som kund och kandidat kontinuerligt de första sex månaderna.Vår process avspeglar sig även i affärsmodellen där du som kund betalar 50% vid signerat anställningsavtal och resterande 50% sex månader senare.

SECOND OPINION

När ni har egna interna eller externa kandidater som ni önskar få en fördjupad bedömning av så genomför vi djupintervju och relevant testning samt ger er återkoppling och bedömning utifrån er kravprofil. Vi dokumenterar och genomför återkoppling för att ge er bästa möjliga beslutsunderlag.

SHORTLIST

I de fall du som kund vill driva processen själv och endast vill ha hjälp med att hitta ytterligare kvalificerade kandidater så levererar vi tjänsten short list. Vi tar fram kravprofil i samråd med dig för att på mest träffsäkra sätt hitta önskvärda kandidater. Vi kontaktar kandidater och säkerställer kompetens och intresse för rollen. Därefter lämnar vi över rekryteringsprocessen till dig som kund. Våra konsulter är black belt-certifierade i searchmetodik och hittar med säkerhet de kandidater du söker.