Säljekonomi

Vad gör ett företag lönsamt? Vi tittar på vad lönsamma företag har gemensamt och hur man kan skapa resultat och lönsamhet i en verksamhet.

Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband: intäkter, kostnader, tillgångar och skulder, skillnaden mellan resultat och kassaflöde samt några ekonomiska nyckeltal.

Vad kostar det att binda kapital

Vi tittar på vad som påverkar företagets kassaflöde och räknar på kundfordringar, lager, projekttider, förskottsbetalningar och betalningsvillkor. Deltagarna får en checklista för bättre kassaflöde.
Hur mycket kapital kan företaget frigöra?

Resultatpåverkande faktorer

Vi diskuterar företagets resultatpåverkande faktorer och gör simuleringar för att förstå sambandet mellan pris och volym. Om vi sänker priset 5 procent, hur mycket måste försäljningsvolymen öka för att det ska vara lönsamt?

Pris och nedersta raden

Vi analyserar olika prisförändringars påverkan på företagets resultat och gör känslighetsanalyser. Hur mycket slår en prissänkning på 1 procent på rörelseresultatet?

Produktkalkyler och affärsval

Vi går igenom en metod för att använda täckningsbidraget snarare än självkostnadskalkylen för att välja affärer och sätta pris. Med denna metod kan vi öka kapacitetsutnyttjandet och förbättra rörelseresultatet.

Anmäler mig direkt!

KURSLEDARE
Morgan Karlsson

Auktoriserad revisor på PwC. Arbetar med revision och rådgivning främst till medelstora organisationer och hållit flertalet utbildningar inom revisionsmetodik och teknik.

Har även tidigare erfarenhet från löpande arbete med redovisning och rapportering.