Affärsjuridik för säljare

De juridiska aspekterna av en affär är många…

När uppkommer ett avtal? Vem får och kan teckna ett avtal? Vad kom vi egentligen överens om och vad ska kunden betala? Vad kan kunden kräva? Vilka skyldigheter, men också rättigheter, har du som säljare? Vad har en offert för rättslig betydelse? Hur mycket kan du lova när du marknadsför din produkt?

Med hjälp av erfarna advokater från Advokatfirman Glimstedt Östergötland får du, genom exempel och övningar, de praktiska verktygen inom

  • grundläggande avtalsrätt
  • grundläggande köprätt
  • standardavtal och allmänna villkor
  • användande av varumärke och andra immaterialrätten
  • behandling av personuppgifter
Anmäler mig direkt!

KURSLEDARE
Frida Mattsson

Verksam i Norrköping och har arbetar framförallt med kommersiella avtal, tvistelösning och arbetsrätt samt det högaktuella ämnet dataskyddsförordningen (GDPR). Frida har tidigare erfarenhet från en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer.

KURSLEDARE
Åsa Kock

Advokaten Åsa Kock har i mer än tio år arbetat med olika typer av tvister och avtal gentemot såväl juridiska som fysiska personer.