Sälja med färger

”Sälja med färger” utgår från att säljarens framgång bygger på både kunskap om försäljning samt om sitt eget och omgivningens beteende. Här visas hur säljare med dessa kunskaper kan göra ännu bättre affärer.

  • Här tränar vi säljarens förmåga att mer effektivt nå fram till kunderna i säljsituationen. Alla moment i säljprocessen gås igenom och kompletteras med färgerna genom DISC-modellen.
  • Säljaren lär sig använda sina befintliga kunskaper tillsammans med DISC-modellen för att enkelt kunna anpassa sin säljstil till kunder med olika profil, beteendemönster och köpstil. ”Sälja med färger” ger konkreta tips och verktyg som direkt leder till bättre affärer.
  • Dessutom innebär färgspråket ett verktyg som underlättar och utvecklar uppföljningen för säljchefer och säljledare.

Utbildningen “Sälja med färger” genomförs den 6/11 mellan 09.00-16.00 på Handelskammaren i Norrköping. Utbildningen kan även beställas företagsanpassad hos er alternativt i våra lokaler. Kontakta oss så hittar vi en form och ett tillfälle som passar just er.

KURSLEDARE
Cecilia Sandqvist

I dag säljchef på Gaia places, med hela Europa som arbetsfält. Mångårig erfarenhet från sälj/KAM och digitaliseringsprocesser.

Mattias Wahlberg

Mikael Weléen

Cecilia Sandqvist