MANAGEMENT

Samsyn i säljedningsgruppen är alltid eftersträvat, men sällan helt uppnått när det undersöks. Great Group har verktygen för den samlande diskussionen.

 • Vi provar ibland att fråga en säljledningsgrupp om de har en gemensam syn och samma uppfattning om hur en säljare i deras företag ska vara. Nästan alltid låter de oss få veta att de har en gemensamt enhetlig syn på säljaren och säljarbetet.

 • När vi sedan genom Great Grops metodik intervjuar medlemmarna i säljledningsgruppen individuellt spricker enhetligheten ofta upp och ger en spretig och ibland disharmonisk helhetsbild.

 • När alla vill dra åt samma håll och det ändå inte når full effekt skapas onödig frustration.

 • Vi tillsätter jobbiga frågor, konkretiserar insikter, för dialog via metodik och väcker enhetlighet i gruppen. När tiden är mogen sjösätter vi tillsammans med gruppen lämpliga verktyg och nyckeltal som i förlängningen lever av sig självt i gruppen och frigör säljkraft.

 • Erfarenhet är både en tillgång och en belastning – vi har lärt oss att aldrig underskatta nya ögon utifrån.

 • Har ert företag någon gång upplevt spänning mellan sälj- och marknadsavdelningen? Det är naturligtvis vanligt, dock sällan bra.

Intressant? boka gärna ett möte…

STRATEGI

Vad är strategi värt när allting ändrar sig konstant? Mer än någonsin säger vi. En väl genomarbetad strategisk plan skapar ägarskap och leder till att insatserna viktas lika tungt som resultatet.

 • Försäljning är hjärtat i alla säljande organisationer och hjärtat kräver en väl genomarbetad strategi.

 • Hur byggs en strategisk säljplan som klarar en omvärld i allt snabbare förändring?

 • Hur säkerställs att en strategisk säljplan blir så levande som den behöver vara för att alla ska acceptera ägarskap över helheten och sin del i planen?

 • En vanlig missuppfattning är säljorganisationen ska vara ansvarig för företagets resultat. Detta är orimligt, då resultatet delvis uppstår i företagets makromiljö – det vill säga den miljö som påverkar företaget utan att företaget kan påverka miljön tillbaka.

 • En konstruktiv och väl fungerande strategi håller säljorganisationen ansvarig för insatserna.

 • Säljplanen skall säkerställa intäkterna framåt i tiden.

 • Great Groups metodik för att utarbeta en strategisk säljplan tillsammans med kundföretaget bygger på insikter. Genom workshops med alla led i säljorganisationen byggs en strategisk säljplan och Great Group bistår hela vägen till lansering via väl etablerade säljstrategiska teorier, väl beprövad metodik och mångårig erfarenhet från implementeringsaktiviteter. Proof of Concept, helt enkelt.
Intressant? boka gärna ett möte…

INTERIM

Rätt person, på rätt plats i rätt tid. Ibland är tiden eller uppgiften begränsad och utanför egen kärnkompetens. Våra erfarna konsulter arbetar fram processer att leva med efter avslutat uppdrag.

 • Ibland behöver organisationer extra förstärkning.
 • Ibland uppstår vakanser – kan det vara en möjlighet att driva förändringsarbete innan nästa person tillträder?
 • Den som någon gång försökt skapa ett nödvändigt projekt mitt bland alla löpande processer vet att det är svårt.
 • Great Group kan kompetent bemanna upp i en tidsbestämd interim lösning för dessa olika situationer.
 • Nyttja våra erfarna konsulter när de behövs – lämna över till nästa rekryterade eller interna talang i gott skick.
Intressant? boka gärna ett möte…

REKRYTERING

Med vår långa erfarenhet i ledande positioner och rekrytering utgår vi från ert behov i rekryteringsprocessen. Tillsammans hittar vi en skräddarsydd lösning som skapar värde för er när ni tillför kompetens till ert företag.

 • Great Group är specialiserade pårekrytering av personer i ledande befattning och personer i försäljningsroller.

 • Utmaningen är attdessa personers framgång till stor del bygger på rätt attityd, motivation, mental inställning och uthållighe

 • Genomskräddarsydda rekryteringsprocesser säkrar vi kandidaten med tillförd kompetensutveckling och coaching ända fram till ett halvår in i anställningen.

 • Vår process inleds med aktiv search i Great Groupsomfattande nätverk av kandidater.

 • I vår prismodell har ni som kund ett fast pris och betalar 50% vid signerat anställningsavtal och resterande 50% sex månader därefter.

Intressant? boka gärna ett möte…

COACHING

Mentorer talar aldrig om, men erbjuder rätt stöd och dialog på resan. Utifrån vad personen och situationen kräver pusslar vi ihop rätt mix av erfarenheter, modeller och verktyg.

 • Ofta vet duktiga säljare precis vad framgången kräver i egna insatser, men det betyder inte att rätt insats alltid är lätt att genomföra.

 • Med en coachande arbetsmetodik arbetar Great Group individuellt med säljare eller försäljningschefen för att etablera insiktsbaserade goda vanor och rutiner.

 • ”Vi gör vad vi mäts på” – så brukar erfarna röster inom försäljning säga. Då vill det till att vi mäter rätt insatser och att vi gör insatserna relevanta och bryter ner allt i ett vardagligt perspektiv. Om det inte fungerar i vardagen kommer det inte fungera alls.

 • När Great Group agerar mentor bistår vi med vår hela arsenal av teoretiska modeller, praktiska erfarenheter och konkreta verktyg.

 • Inom mentoring tar vi stöd av Thomas DISC som ett centralt verktyg för utvecklande dialog. Detta för att individen ska få ökad förståelse för drivkrafterna både i sig själv och i sin omgivning.

Intressant? boka gärna ett möte…

ACADEMY

Diplomerad samsyn och en och samma verktygslåda. En investering i tid som fungerar för säljorganisationen. Utbildning över tid – legitimitet genom trygg kompetens.

 • En företagsintern Academy ger hela säljorganisationen en harmonierad syn på värdebaserad försäljning.

 • Efter genomförd Academy har organisationen en gemensam verktygslåda, ett gemensamt språk.

 • Academy spänner med fördel över fyra heldagspass och gärna över lika många månader.
 • Vi avhandlar kommunikation via DISC, säljorganisationens grundstruktur och säljmetodik genom ”Trappan till en affär”.

 • På individnivå ger Academy diplomering och legitimitet som lämpligen är lönegrundande för framtiden.

 • Academy kan också genomföras i koncentrat, som en Great Group Sales Camp. Din organisation kanske vill bjuda in återförsäljare eller kunder?
Intressant? boka gärna ett möte…