Great Group är en stolt samarbetspartner med affärshögskolan i Linköping

Mikael Weléen VD i Great Group har tagit plats i ledningsgruppen för affärshögskolan.  Han har personligen sedan många år förmedlat ett stort antal LIA-platser(praktik) varav ett flertal efter slutförd utbildning har omvandlats till anställningar.

Nu fördjupas samarbetet och Great Group kommer att vara med och påverka innehållet i utbildningen av framtidens B2B säljare. Man kommer dessutom att vara med i utveckling och framtagande av nya utbildningar inom försäljning och marknadsföring.

Dessutom kommer förmedlingen av studerande på LIA utökas ytterligare med ett mer omfattande förmedlingsarbete till Great Groups kunder och samarbetspartners.

Om du är intresserad av att ta emot en studerande som ska ut på LIA, skicka en intresseanmälan till mikael.weleen@greatgroup.se.

http://affarshogskolan.se/studieorter/linkoping